Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 19/2-18

Generalforsamling i Old Boys Støtteforeningen
Mandag, d. 19. februar 2018, kl. 17.30
i Klubhuset, Hillerød Stadion

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

4. Behandling af indkomne forslag (eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen pr. mail ph@dvsas.dk)

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Forelæggelse af budget for kommende år

7. Valg
På valg til bestyrelsen er:
Per Spaniel kasserer Villig til genvalg i bestyrelsen i to år
Per Johansen bestyrelsesmedlem Villig til genvalg i bestyrelsen i to år

Suppleanter:
Jeppe King Frederiksen Villig til genvalg for et år
Jens Arends villig til genvalg for et år
Revisor:
Georg Steffen villig til genvalg for et år

Revisorsuppleant:
Henrik Steffen Villig til genvalg for et år

8. Eventuelt

Medlemmer, der har betalt kontingent for 2018 har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har betalt, kan indbetale 100 kr. på foreningens konto i Handelsbanken: Reg. nr. 6300 kontonr. 4429054 med angivelse af navn og medlemsnummer. Kvitteringen skal medbringes til generalforsamlingen.
Det vil ligeledes være muligt at betale til kassereren på aftenen før generalforsamlingens start.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen. Tilmelding senest torsdag, d. 15. februar til Kirsten Behrmann tlf. 26142054 eller på mail kirsten.behrmann@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i HGI Old Boys Støtteforening